free site creation software

Děkujeme za Váš zájem o naše služby. Naše personální obsazení umožňuje poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou. Specializujeme se na vzájemně související oblasti, které ať již jednotlivě, nebo v celku pomohou při plnění cílů a realizaci vašich projektů.

V oblasti Management consultingu pomůžeme s analýzou procesů, rozvojem podnikání, projektovým řízením a lidskými zdroji. Zkušenosti a kontakty, které jsme získali prací v korporátním sektoru, státních a veřejných organizacích či z řešení situací v malých a středních firmách nám umožňují úspěšně pomáhat v oblasti Business developmentu. Díky všemu výše uvedenému, můžeme úspěšně plnit úkoly ve státní a veřejné správě. Ta má svá specifika. Z nich vyplývá ne vždy optimální kvalita řešení a plánování zakázek, ale leckde i přístup k občanům a komunikace s nimi. Nabízíme řešení spočívající   v pomoci s projektovým řízením, analýzou procesů, monitoringem dodavatelů a odpovídajícím školením na míru, poskládaných do bloků dle potřeb objednatele.

Pro profesionálně podaný výkon je třeba zajistit osobní a profesní soulad. Vědět, proč se vyvíjí určitá činnost, kam směřuje a jaké jsou cíle firmy či organizace, je důležité. Tato znalost se odráží na osobní pohodě a pracovním výkonu. Spolu s vámi zanalyzujeme situaci a navrhneme a zrealizujeme školení pro ty na kterých vám záleží.
Ne méně důležitá oblast se týká pomoci při řešení životních situací jednotlivců. Za pomoci osobního mentoringu, koučingu, konzultinku pomůžeme překlenout obtížné životní situace a začít restart "nového" života.
A v neposlední řadě je důležité, dát o sobě vědět.  Zrealizujeme prezentaci vaší společnosti, či projektu a zjistíte jaké výhody přináší být středem pozornosti.

Věřím, že společně nalezneme a zrealizujeme řešení firemních a životních situací, které dosud byly brzdou jak vašeho firemního tak osobního rozvoje a tím pomůžeme vašemu úspěchu.

Ladislav Tomašovych

RS Consulting

Mobirise

ŘEŠENÍ FIREMNÍCH SITUACÍ

Rádi byste posunuly své podnikání o trochu výš? Zařadili novou rychlost? Zrealizujeme analýzu vašeho požadavku a navrhneme řešení. Nemusí však zůstat jen u návrhu. Návrh budeme s vaší podporou rádi realizovat.
K dispozici vám budou konzultanti se znalostí firemních procesů, lidských zdrojů, řízení projektů, marketingu i business developmentu. Mají nejen reálné, praxí ověřené zkušenosti, ale mnozí působili i v konzultantských společnostech tzv. BIG 5.

Mobirise

PRO STÁTNÍ A VEŘEJNOU SPRÁVU

Státní správa má svá specifika a my je známe a ctíme. Pomůžeme vám s monitoringem dodavatelů, nastavením procesů i řízením projektů. Provedeme analýzu stavu současných procesů, či projektů a potvrdíme stávající, či navrhneme nová optimální řešení.
Klíčem k úspěchu je porozuměmí mezi politikem, úředníkem a občany. Na základě vašich požadavků navrhneme a zrealizujeme školení pro úředníky v první linii. Formou mentoringu, či koučinku podpoříme vaší kariéru. Nezapomeneme ani na marketing.

Mobirise

VÝSTAVY A PRESENTACE

Dát o sobě vědět je důležité. Pomůžeme zviditelnit váš výrobek, firmu, myšlenku. K dispozici máme zkušené manažery realizující velké kongresy a výstavy.
Za pomoci výstav a presentací ve vybraných městech zviditelníme váš projekt. Umíme též prezentaci a internetové kampaně, které vás zviditelní v on-line světě.


Mobirise

ODBORNÁ ŠKOLENÍ, KOUČINK A MENTORINK PRO FIRMY

Na základě vašich potřeb připravíme program, který za využití mentoringu či koučingu zvýší efektivitu jednotlivců i vaší firmy.
Při individuálních či firemních školeních se setkáte se seniorními odborníky z praxe se kterými budete moci procházet krok za krokem vámi požadovanou problematiku. Vzhledem k tomu, že s vámi budou komunikovat externí odborníci, kteří nejsou spjatí s vaší firmou získáte navíc benefit pohledu z venku.
S tím souvisí i návrh a realizace školení a meetingů na nejrůznějších místech na světě, a to tak, aby i místo školení přispělo k maximální efektivitě studia dané problematiky.  

Mobirise

ŽIVOTNÍ KOUČINK A MENTORINK

Životní koučink je motivační, náročný, inspiruje a vede k akci. Vytváří uvědomění, zvyšuje sebevědomí a podporuje klienta, aby převzal odpovědnost za vlastní život a rozhodnutí. Pomůže v člověku probudit vlastní potenciál a pohybovat se kupředu rychleji než si, kdy dokázal představit.
Mentoring vám pomůže s vyrovnáním se s různými životními, či pracovními situacemi. Mentor, na rozdíl od kouče vám pomůže svými životními zkušenostmi analyzovat vaší situaci a společně s vámi bude navrhovat její konkrétní řešení.

Mobirise

ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

V průběhu života se každý dostáváme do nejrůznějších situací, které musíme řešit. V určitém okamžiku nás ale mohou natolik vysílit, že přijdeme na to, že ve dvou se to lépe táhne. Ať už vás potkala ztráta zaměstnání, finanční problémy, partnerské problémy či pracovní trable, jste zde správně, neboť naše motto zní: "Každý problém má řešení."   Věnovat se Vám mohou konzultanti jak s životní praxí, tak s odborným vzděláním. Po úvodní rozhovoru pro vás najdeme toho správného konzultanta, mentora či kouče. Pokud by jste však cítili, že se nahromaděné problémy dotýkají vašeho zdraví, bude se vám věnovat zkušený lékař z oboru.

Náš tým

To co nabízíme, to známe. Seznamte se s námi.

Absolvent několika vysokých škol, včetně university v Oxfordu, znalost devíti jazyků a rozsáhlá praxe ve vědecké a korporátní oblasti.
Příprava odborných školení a interní i externí supervize projektového řízení a konsultinku.

Absolvent VSOŠ a zkušený projektový manažer, procesní analytik a mentor. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi z korporátní sféry a státní správy.
Procesní analýzy a řízení projektů.

Absolventka University Karlovy, oboru psychologie. Vynikající lektorka a odbornice na lidské zdroje. Specialista na autogenní trénink
Supervize, příprava a školení.

Absolvent prestižní školy Results Coaching System a držitel Brain-based Coach Certificate.
Osobní kouč a trenér se zahraničními zkušenostmi.
Garant kvality koučinku a mentorinku. Lektor.

Absolventka University Karlovy, zkušená lékařka a psychoterapeutka.
Soudní znalkyně z oboru zdravotnictví, odv. psychiatrie.

Zakladatel a CEO RS Consulting. Po studiu na Filozofické fakultě University Karlovy, získal zkušenosti na konzultantských a řídících pozicích v korporátech i menších firmách.
Business development, konsulting, mentorink 

Chcete se s námi nezávazně setkat probrat možnosti spolupráce?

kontaktujte nás

Jsme připraveni pro nabídky i výběrová řízení

Telefon: +420 774 110 009 
Email: info@ribell.cz

GDPR - Postupujeme v souladu se zákonem a nadále platí princip důvěrnosti. Neshromažďujeme žádné údaje navíc než ty, které nám sami poskytnete, využíváme pouze kontaktní údaje a pracujeme s tím jménem, které uvedete. Žádné údaje jsme nikdy nepředávali, nepředáváme a nebudeme předávat třetí straně. Pokud máte jakékoliv dotazy a komentáře, prosím, kontaktujte nás. Také z důvodu nepřetěžování e-maily nebudeme rozesílat tuto informaci každému do e-mailové schránky, ani písemně, ale transparentně informujeme na webových stránkách, které jsou všem dostupné.